مباحث مطرح شده در پکیج آموزشی سامانه جامع تجارت :

 

آموزش سامانه جامه تجارت !!

آموزش اخذ آسان و ساده شناسه کالا وشناسه رهگیری !!!

تبصره 4 ماده 18 برای چه بیزینسی خطر ساز نیست ؟

وظیفه من در سامانه جامع تجارت چیه؟

انتقال مالکیت و فروش در سامانه جامع تجارت مالیات داره؟

من صاحب برند هستم! وظیفه من در سامانه چگونه خواهد بود؟

تولید کننده هم باید شناسه کالا بگیرد؟

وارد کننده کالا چه تکالیفی در سامانه جامع تجارت ایران دارد؟

وظیفه خریداران کالاهای بورسی در سامانه جامع تجارت چست ؟

عمده فروش چطور شناسه رهگیری بگیرد؟ زنجیره قبلی به چه معناست؟

 

پکیج آموزشی سامانه جامع تجارت