مدیریت تغییر و تحول

مدیریت تغییر و تحول در محیط‌های سریع و پیچیده کسب و کار امروزی، شرکت‌ها باید منعطف، نوآور، و چابک باشند.…

1,500,000 تومان