دوره راه اندازی کسب و کار

معرفی دوره: هر انسانی برای رفع نیازهای مالی روزمره خود نیازمند داشتن شغل است. عموم مشاغل با کار کردن برای…

1,000,000 تومان